Animace

Nabízím zpracování animací jak pro komerční účely, tak pro radost. Animace patří jednoznačně mezi nejoblíbenější oblasti, kterými se zabývám. Je to dáno mj. širokými možnostmi a nedozírným rozsahem výsledků, kterých je možné dosáhnout.

Rozsah využití animací pro komerční účely začíná u animace loga vaší společnosti, pokračuje přes přípravu animovaných pozvánek či upoutávek pro váš web a končí tvorbou reklam a delších spotů.

V případě zakázek pro nefiremní zákazníky se může jednat o přípravu animací k životním výročím, animace z foto a video materiálu ze svateb, promocí, setkání po letech či jakýchkoli dalších akcí. Představivosti se meze nekladou, takže si můžete nechat vytvořit animovaný příběh vašeho seznámení s partnerem, úspěchu ve sportovním turnaji, ve stylu filmových titulků prezentovat vaši sounáležitost k městu, ideálu, politické straně atp.

Přestože ve svém portfoliu neprezentuji zakázky pro nefiremní zákazníky, tak mám svolení k jejich předvedení v rámci přímé ukázky. V případě zájmu se budete moci na úvodní konzultaci seznámit s možnostmi podoby objednané animace. Z vlastní zkušenosti s dosud realizovanými projekty mohu potvrdit, že animace jsou velice divácky vděčné a mohou sloužit jako zcela jedinečný, neotřelý dárek především ke kulatým životním jubileím.

Animace dodávám v nejvhodnějším formátu, vzhledem k požadovanému účelu použití.  Rozsah prací na jednotlivých projektech se pohybuje v desítkách hodin, proto je dobré si animaci objednat v dostatečném termínu před událostí, pro kterou ji budete potřebovat.

Animace Web147.cz
Animace Web147.cz
Animace Web147.cz
Pozvánka na lyžování v Kořenově
Upoutávka na podzimní focení
Upoutávka na svatební focení
Inspirace pro animaci vašeho loga

VŠE PRO VAŠI PRVOTŘÍDNÍ PREZENTACI