WEB147.CZ BLOG
Plexus 4K banner - Web147.cz

Pracovní postup při tvorbě projektu
plexus 4K banner

Plexus je často využívaný efekt, především v prezentacích technologických firem. Přestože se s ním každý již mnohokrát setkal, nedá se říct, že by zevšedněl. Je to dáno mj. složitostí jeho přípravy a tím pádem jeho mnoha variacemi. V tomto článku představím pracovní postup, který jsem si připravil pro vlastní verzi efektu plexus.

Možností přípravy plexusu je několik, např. pouhé využití vzorku pro pozadí tvarů s manuálním doladěním jednotlivých prvků ad hoc nebo kompletní manuální příprava od začátku do konce nebo využití dostupných placených pluginů pro Photoshop nebo After Effects.

Pracovní postup, který jsem si pro tvorbu plexusu zvolil já, je kombinací manuálně nakresleného detailního plexusu, skládajícího se z mnoha stovek různých cest a využití mnoha komplikovaných inovativních technik, které mi umožnili práci částečně automatizovat, aby bylo možné dodat vždy jedinečný a přitom podobný výsledek.

Tvorba podkladů probíhá v Adobe Illustratoru (AI) a celkové doladění v Adobe Photoshopu (PS). Protože jsem v tomto projektu již předem počítal s finálním doladěním v PS, tak jsou podklady v AI tvořeny v bílé barvě nebo stupních šedi a barevně přemapovány v PS.

Příprava vektorových tvarů

Plexus efekt může být aplikován buď na text převedený na křivky nebo na jakýkoli jiný vektorový tvar, např. logo. V tomto případě jsem jako základ bez dalších deformací použil font Ethnocentric, který je pro technologické designy vhodný.

Úvodní fáze tvorby také zahrnuje přizpůsobení kotevních bodů mnoha desítek až stovek cest okrajům tvarů, které je časově náročné a je třeba jej provést manuálně. Samotný tah tvarů bude v PS využit především jako základ pro tvorbu záře.

Trojúhelníky v pozadí

Jakmile je připravený plexus pro zvolené vektorové tvary, je jím možné tyto tvary rozřezat. Tímto způsobem vzniknou trojúhelníky. Zvolil jsem vymazání 20% z nich. Na zbývající jsou aplikovány lineární přechody z bílé s průhledností 100% do bílé s průhledností 0%. Aby byl efekt co nejzajímavější, zvolil jsem 8 úhlů přechodů! Všechny jsou aplikovány náhodně na jednotlivé trojúhelníky.

Již tímto postupem vzniká zajímavý výsledek sám o sobě.

Cesty na okrajích trojúhelníků

Další důležitou součástí celkového efektu jsou cesty na okrajích trojúhelníků a tvarů. Aby byl efekt co nejdokonalejší, již plexus jsem připravil z mnoha nestejných cest o různém počtu zlomů (kotevních bodů). Pro využití cest pouze v hranicích tvarů je třeba provést očištění o nadbytečné cesty za okraji tvarů. Zbývající cesty se stanou i základem pro tvorbu kruhů na kotevních bodech.

Cesty na okrajích trojúhelníků jsou doladěny tak, že jsou nejprve detekovány 3 skupiny náhodně vybraných cest a následně na ně opět náhodně aplikována různá průhlednost. Na skupinu 1 je to 10-40%, na skupinu 2 40-70% a na skupinu 3 70-100%.

I tento výsledek sám o sobě vypadá zajímavě a vzhledem k tomu, že se jedná o cesty, mohou být následně využity pro aplikaci štětců.

Kruhy na všech kotevních bodech

Cesty vybrané v předchozím kroku umožňují vytvořit kruhy na všech kotevních bodech. Po jejich vytvoření je ještě třeba odečíst uzlové body na tazích tvarů, jejichž příprava bude představena v následujícím kroku. Je to z důvodu, aby nebyly umístěny zbytečně nad sebou, tj. neviditelné.

Výchozím průměrem pro všechny kruhy je průměr 6px. Všechny kruhy jsou následně náhodně zmenšeny na 50-90%, náhodně aplikována výplň 25-0% černé a náhodně snížena průhlednost na 10-90%.

Kruhy uzlových bodech na tazích

Uzlové body na tazích jsou místa, kde se potkávají kotevní body více cest v rámci plexusu a jsou (většinou záměrně, na úvod tvorby) umístěny na tahy tvarů. Takto vytvořené kruhy se stanou základem pro tvorbu odlesků. Jako pozadí odlesků budou sloužit výrazně zvětšené kruhy s aplikovaným kruhovým přechodem ze 100% bílé ve středu do 0% bílé na okraji. V PS bude jejich viditelnost samozřejmě výrazně snížena.

Samotné kruhy opět vycházejí z úvodního průměru 6px, jejich velikost je upravena náhodně na 90-130% a barva aplikována náhodně v rozmezí 0-10% černé.

Tvorba odlesků

Aby odlesky vypadaly reálně, bylo třeba několika vrstev tvarů. Velikost všech tvarů vychází z poměrné velikosti kruhů vytvořených v předchozím bodu. Prostřední vrstvu tvoří základní odlesky, spodní vrstvu tyto odlesky s odsazenou cestou a aplikovaným kruhovým přechodem. Nahoře jsou umístěny nejtenčí odlesky, které jsou náhodně otočeny ve 4 úhlech.

Podklady vytvořené v AI pro PS

Nyní jsou tedy všechny součásti efektu vytvořeny, shromážděny v jednotlivých vrstvách a připraveny k exportu do PS. Samotný export je od Adobe Photoshop 2022 možný provést přímým vložením zkopírovaných tvarů do PS. Platí to ovšem pouze pro jednodušší tvary, protože jinak se již narazí na maximální limit vrstev v PS. Takže je třeba exportovat každou vrstvu zvlášť (a ne všechny její součásti).

Pro zajímavost i takto zdánlivě jednoduchý projekt obsahuje 5752 cest s 49254 kotevními body!

Finální úpravy v PS

Když je vše v AI připraveno a vyexportováno, je již možné celkem rychle vytáhnout výsledek z připraveného prostředí v PS, když se již jen nahradí navázané soubory z AI.

Připravit si prostředí v PS zahrnovalo přípravu verzí plexusu pro popředí i pozadí, přemapování ČB podkladů z AI na barevné, tvorbu září, prolnutí jednotlivých prvků ve správném poměru a přidání větších odlesků.

Plexus 4K banner - Web147.cz

Závěr

Z výše uvedeného se dá odhadnout jak doba tvorby každého plexus projektu, tak doba celkové přípravy pracovního postupu, která se pohybovala v rámci týdnů. Bez zautomatizování určitých činností by vůbec nebylo možné nabídnout přípravu tohoto efektu za rozumnou cenu. Jednalo se mj. o automatické detekování cest uvnitř tvarů a odstranění těch mimo, automatický výběr kruhů v uzlových bodech na tazích či o automatickou tvorbu kruhů na všech kotevních bodech.

V případě zájmu o vytvoření efektu z vašeho textu či např. loga, si můžete objednat jeho zpracování zde.

Volně ke stažení

Stáhněte si vytvořenou ukázku efektu s textem FUTURE v plném 4K rozlišení, kterou příp. můžete i využít ve svých projektech, vč. komerčních.

Plexus 4K banner - Web147.cz
Kliknutím na “Přijmout všechny cookies” souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našeho marketingového úsilí.
Správa předvoleb cookies